Devolder Roland (B)

Devolder Roland (B)

°1938 Oostende

Schildert, aquarelleert, etst en combinaties van technieken.

Thema is immer de mens, een groep van mensen, tot hun (naakte, eenzame) essentie teruggebracht: visventers, meisjes, strandlopers...Soms is er onder zijn types een begin van onderlinge betrokkenheid. 


There are no Artist to list.